Ω3 vs Ω6 Λιπαρά οξέα και η απαραίτητη ισορροπία μεταξύ τους

Για να παραμείνουμε υγιείς, έχουμε ανάγκη από λιπαρά οξέα ω3 και ω6. Οξέα πού είναι πολύ σημαντικά για το σύνολο της υγιούς λειτουργίας του οργανισμού. Τα συγκεκριμένα λιπαρά, επειδή ο οργανισμός μας δεν μπορεί να τα συνθέσει, πρέπει να ληφθούν από τις τροφές, γι’ αυτό και είναι κεφαλαιώδους σημασίας η γνώση των τροφών που τα…